Startet Christian Mikkel Dobloug partiet Alliansen?
Foto: Wiki og youtube

Startet Christian Mikkel Dobloug partiet Alliansen?

Tema : Politikk

Dato opprettet: 21.12.2020
Sist oppdatert: 26.01.2021 kl. 14.05
Hvem som ytrer påstand: Teaterkunstner Pia Maria Roll, videreformidlet av Axel Fjeld administrator for Facebookgruppen "For Venstresiden"

Påstand fra Teaterkunstner Pia Maria Roll, videreformidlet av Axel Fjeld administrator for Facebookgruppen "For Venstresiden" :
Teaterkunstner Pia Maria Roll, kjent for å motta 2.7 millioner i statstøtte for sin aktivisme skriver på sin facebookside: Christian Mikkel Dobloug, styreleder/storinvestor i Resett og grunnlegger av det fascistiske partiet Alliansen hyller Subjekt-prisen til de fem KHIO-studentene. Han mener det gir håp for "fedrelandet". Jeg håper alle følger grundig med på hva som skjer nå.Usant!


Totalt:
11
For:
2
Mot:
9
Poeng:
0

Kilder:
Mot: Antirasistisk senter Mot: Wikipedia For: Facebook Innlegg For: Facebook Innlegg Mot: Dagbladet Mot: Dagbladet Mot: Morgenbladet Mot: Nettavisen Mot: Nettavisen Mot: Telemarksavisa Mot: Twitter

Bakgrunn for saken

På nettsider, diskusjonsforum som Twitter og Facebook forekommer det ofte en påstand om at Christian Mikkel Dobloug startet det politiske partiet Alliansen. De som frembringer disse påstandene er ofte aktivister på venstresiden som ønsker å skade omdømmet til personer de er uenige med, eller på en eller annen måte har antipatier til. 

Pia Maria Roll som er mest kjent for å ha skapt teaterstykket "Ways of seing" der hun med skuespillerne skal avsløre ett imaginært nettverk av rasister i Norge, som filmes og sjikaneres. Nettverket består av alt fra mektige næringslivstopper som Stein Erik Hagen, Øystein Stray Spetalen og Christian Mikkel Dobloug til politikere og samfunnsaktører som Jens Stoltenberg, justisminister Tor Mikkel Wara og Resetts redaktør Helge Lurås. 

Det er ikke ofte den norske offentlighet får ett nytt politisk parti, det siste tilskuddet er partiet Sentrum. Det er ikke første gangen noen ønsker å starte partier, i Norge finnes det en rekke små partier som ønsker å få en plass på Stortinget.

Høsten 2016 var ikke noe unntak, det verserte rykter om oppstart av nye partier. Kapital kunne berette om en middag som ble holdt høsten 2016 hjemme hos investor Christian Mikkel Dobloug. 

Det som vakte oppsikt var at ekteparet Tybring-Gjedde var på middagen, og at Ingvild Smines Tybring-Gjedde på dette tidspunktet var statssekretær i en regjering der FrP inngikk. 
Middagen er omsvøpet i mystikk, men ikke mer enn at Faktisk Fakta har klart å finne frem via åpne kilder informasjon om det som ble beskrevet som et sonderingsmøte, samt å kontakte dem som var tilstede.

Faktisk Fakta har gått igjennom historikken til Alliansen.
Første gang vi hører om Alliansen er i forbindelse med middagen som ble hold hos Christian Mikkel Dobloug. Middagen var en uformell middag der Hege Storhaug og Rita Karlsen ønsket å komme i kontakt med personer som kunne tenke seg å se på mulighetene for å finansiere et nytt parti. Dobloug var den som foretok kontakt med potensielle partnere, men har selv uttalt i media og til oss at han ikke hadde tenkt seg noen rolle i dette annet enn å facilitetere en møteplass. 

Faktisk Fakta har vært i kontakt med personer som var på middagen, og de bekrefter alle at Hans Jørgen Lysglimt ikke var tilstede eller invitert, ei påtenkt noe som helt rolle i initiativet

Når vi leser artiklene ser vi at Dobloug er konsistent i sin forklaring, der han toner ned sin rolle selv om journalistene ønsker å skape ett inntrykk av at Dobloug er den som skal starte partiet. 

Etter sonderingene den 24.august ble det besluttet at man ikke skulle fortsette planene med å danne parti særlig etter sterk formaninger fra Jan Petter Sissener, og Helge Lurås som så på prosjektet som dødfødt og ikke gjennomførbart.
Det er ikke før finansmagasinet Kapital skriver om middagen i oktober at det blir kjent at noen har sondert muligheter rundt oppstart av et nytt parti.

Parallelt med at Kapital skriver om middagen dukker det opp ett annet initiativ til å starte et nytt parti. Alliansen-Norge ut av EØS. Alliansen-Norge ut av EØS er partiet som skal samle småpartier som er imot EU og EØS, blant annet Kystpartiet og andre til ett nytt parti, en allianse. Dette initiativet er det Hans Jørgen Lysglimt som fronter.  


Dagbladet skriver en artikkel den 07.11.2016 klokken 12:33 av Torun Støbakk
Norsk mangemillionær og frimurer åpner opp om nytt parti og middagen med FrP-toppene:-Dette er fjæra som ble til ti høns

Her kan vi lese en åpenhjertig Dobloug fortelle litt om prosjektet som er sentrumsorientert og og gir nøktern informasjon om ideene til partiet som ønsker en realpolitisk vinkling på politikken. Nettavisen i en artikkel den 22.11.2016 klokken 16:14 skrevet av Erik Stephansen.
Forsøker å kuppe partinavnet Alliansen

Nettavisen meddeler den 23.11.2016 klokken18:39 skrevet av Heidi Schei Lilleås
Dobloug må gi opp nytt parti

Dagens Næringsliv skriver den 23.11.2016 klokken 19:06 referert fra NTB:
Partiet Alliensen blir likevel ikke dannet. Initiativtakeren for det nye partiet Alliansen, Mikkel Dolboug sier til NRK at arbeidet med å danne partiet legges ned.

Den 23. november 2016 skriver Dobloug på Twitter at de ikke kommer til å fortsette med å prøve å starte ett nytt parti. 

Morgenbladet skriver den 23. desember 2016
Samtale i ulendt terreng

Dagbladet 22.11.2016. Artikkel av Therese Doksheim
Vi skal vrenge det politiske landskapet i Norge.

I Helge Lurås bok, veien til Resett skriver han så på middagen som ett sonderingsmøte og at Dobloug kun hadde en rolle som koordinator for å skaffe til veie kapital til prosjektet og at de som var initiativtakere var Hege Storhaug og Rita Karlsen fra HRS 

Dette bekreftes i en senere avisartikkel i Resett der Lurås skriver Noen har trukket frem spekulasjonene for noen år siden om at Tybring-Gjedde var med på en middag for å stifte et nytt parti, noe han selv har benektet. Denne middagene i august 2016 var også Helge Lurås med på. Han beskriver det som skjedde i boken Veien til Resett, som kom ut i 2019.

Det var HRS-kvinnene Rita Karlsen og Hege Storhaug som var drivkreftene bak initiativet til et nytt politisk parti, slik Lurås oppfattet det.

Fra Antirasistisk Senter sin årlige rapport om høyreekstremisme 2018
" Lysglimt Johansen kom selv først frem i offentligheten i forbindelse med det amerikanske valget og støtte til Donald Trump. Senere stiftet han det politiske partiet Alliansen.

Tross navnelikheten og felles innvandrings skepsis er det ikke det samme partiinitiativet som Alliansen-partiet som ble initiert av Christian Mikkel Dobloug (senere en av kreftene bak Resett), der FrP-politikeren Christian Tybring- Gjedde var tiltenkt som leder." 


Vi har ikke statsstøtte, eller pressestøtte. Gi litt av ditt, så får du alt fra oss!
Trykk her for enkel donering

Konklusjon:

Vi har sett igjennom offentlige kilder, aviser og sosiale medier samt snakket med personer som var tilstede på middagen hos Christian Mikkel Dobloug i 2016. Konklusjonen er at Christian Mikkel Dobloug ikke startet noe politisk parti, og har derfor ikke startet noe høyrefascistisk parti ved navn Alliansen slik Pia Maria Roll påstår og Axel Fjeld videreformidler.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen startet opp ett politisk parti som het Alliasnen-norge ut av EØS, som nå kalles Alliansen. Det stemmer at Lysglimt kjøpte designmanual, nettsider og annet fra prosjektet Dobloug jobbet med, det gir ikke grunnlag for å påstå at Dobloug startet partiet til Lysglimt eller har hat noe med Alliansen.

Aktivister på ytterste venstresiden og radikale personer som Axel Fjeld og Pia Maria Roll sprer bevisst falske påstander for å skade omdømmet til personer de ikke er politisk enige med. 

Spredningen av denne falske nyheten kan sees på som en svertekampanje fra enkeltpersoner og grupperinger på ytre venstre side i norsk offentlighet.
Skulle noen være uenig i denne konklusjonen, kan man ytre seg her, eller ta kontakt med redaksjonen.
Poengsystemet er basert på en algoritme utviklet av faktiskfakta, som sjekker troverdigheten til kilder og andre faktiske variabler for saken.


Del denne websiden med alleFor å se og delta i kommentarfelte må du støtte oss og vårt arbeid
Trykk her for tilgang