Er det forvirring om Demokratenes politiske kurs?
Foto: Demokratene og Resett

Er det forvirring om Demokratenes politiske kurs?

Tema : Politikk


Dato opprettet: 28.01.2021
Sist oppdatert: 10.05.2021 kl. 13.22
Hvem som ytrer påstand: Resett journalist Kim Nord

Påstand fra Resett journalist Kim Nord:
Journalisten Kim Nord påstår det er forvirring i Demokratene etter at Geir Ugland Jacobsen nevner at partiet har akser mot sentrum samt mot høyre.Usant!


Totalt:
7
For:
2
Mot:
5
Poeng:
0

Kilder:
For: Twitter melding fra Nye Borgerlige Mot: Document.no Mot: Demokratenes kjernesaker Mot: Resett Intervjue referanse Mot: Morgenbladet Mot: Morgenbladet For: Resett

Bakgrunn for saken

Resetts fokus i artikkelen baserer seg på eksklusjonen av Kim Steinar Kjærner-Strømberg fra Demokratene. Landsstyret i Demokratene suspenderte Kjærner-Strømberg 10. juni i 2016. 

Hovedgrunnen for eksklusjonen var uregelmessigheter i hans CV. Blant annet vises det til en bløff om å ha vært rådgiver for Goldman-Sachs. Kjærner-Strømberg skal også ha benyttet anonyme profiler på Demokratenes forum, og truet motkandidater. I følge Morgenbladet skal sporing til IP-adresser tilhørende Kjærner-Strømberg ha bevist dette. Kilde.

Slik faktiskfakta analyserer dette, så var det stor enighet i Demokratenes landstyre om å avsette Kjærner-Strømber, grunnet disse forholdene.  Hva en enkelt person gjør, betyr nødvendigvis ikke at partiet i seg selv har endret sin akse i sine poltiske saker. 

At enkeltpersoner har gjort seg skyldige i personlige uregelmessigheter, er vel noe som har skjedd i  alle partier.  Det er også en vanlig grunn til at personer blir ekskludert.  Det er ingen politiske partier i dag som er drevet av enkeltpersoner som står på stortingslistene.    

Faktiskfakta har tidligere gjort faktasjekk på hva som skjer i Kristiansand rundt enkeltpersoner. Også denne gangen har vi avsløringer som kommer litt senere. Tidligere faktasjekk kan leses her.

Etter utkastelsen startet Kim Steinar Kjærner-Strømberg sammen med sin kone Liv Beathe Hauger Kjærner sitt eget parti kalt "Nye Borgerlige". Kilde. Dette partiet er ikke riksdekkende da de mangler underskrifter for å stille til stortingsvalget. Demokratene har aldri invitert dette partiet til samarbeid, sier Fylkesleder i Oslo, Geir Ugland Jacobsen,  på forespørsel pr telefon fra Faktiskfakta. Vidar Kleppe bekrefter også dette.

Konflikt Internt i partiet?

Faktiskfakta har selv tatt kontakt med Vidar Kleppe, Makvan, Geir Ugland Jacobsen, og en rekke andre sentrale politikere i partiet for å spørre direkte om det er noe konflikter i partiet i dag. På telefon forteller de rolig at dette ikke er tilfelle, men et oppspinn fra enkelte journalister.

En slik intern konflikt eksisterer ikke og alle er enige om parites retting og politikk.  Faktiskfakta bemerker seg at retorikken var ganske lik fra hver enkelt av de vi ringte.  

Avsløring!  Suspendert person fra Demokratene driver hets mot partiet. 
Kim Steinar Kjærner-Strømberg opprettet domene "democratene.no" i 2017. På
denne websiden driver han og kona åpenbart hets mot Demokratene, samtidig som det er åpenbar plagiering. Vi kan også se at de gjør det samme på sin Twitterkonto.  (se bilder nederst). 

 

Er den politiske kursen udefinert hos Demokratene? 

Her er hva Geir Ugland Jacobsen og Vidar Kleppe sa i et innlegg i Resett 3. januar 2021. 
Dagens viktigste politiske skille står mellom nasjonal orientering, det vil si å sette eget land først, kontra globalisme. Det siste innebærer blant annet avgivelse av nasjonal suverenitet, en kraftig forvitring av nasjonalstaten, og ofring av nasjonale interesser til fordel for det store globale og diffuse «vi».


Folk som vil ivareta eget land fremfor å inngå i et konstruert globalt fellesskap ledet av overnasjonale organer, som igjen er styrt av en liten global elite uten demokratisk forankring, befinner seg over hele det tradisjonelle partispekteret. I det gamle politiske kartet, er Demokratene et ikke-sosialistisk parti som ivaretar individets frihet, landets selvstendighet og innbyggernes trygghet og soleklare rett til å bestemme suverent i eget hus. Det skal vi fortsatt være, men samtidig skal vi forholde oss til den nye politiske dimensjonen, som er langt viktigere og mer aktuell enn den tradisjonelle. Her gjelder ikke den gamle fløy-inndelingen. I vår tids kontekst, vil Demokratene fremstå mer som et parti i det tradisjonelle sentrum (økonomisk og sosialt, red anm), med sterk appell til alle som vil ta vare på land og folk. Våre velgere finnes over hele det tradisjonelle politiske spekteret – fra ytre høyre, via alle politiske fargesjatteringer, til ytre venstre.

I intervju den 29/1 i Resett, utdyper Geir Ugland Jacobsen ytterligere: 

"Det nye og det viktigste skillet i politikken, er i dag mellom globalisme og anti-globalisme. Demokratene er ekstremt antiglobalistiske - dvs nasjonalkonservative. Den andre dimensjonen, er den tradisjonelle høyre/venstre-aksen. Her er vi mer i midten, med bl.a, velutviklet sosial samvittighet for norske borgere, og sterk omsorg for norsk kultur og natur. På denne aksen henter vi velgere fra både høyre- og venstresiden. Vi er samlet sett intet tradisjonelt sentrumsparti, men litt til høyre for midten på den tradisjonelle skalaen. Vi får velgere fra alle leire. Dette er også greit beskrevet i en artikkel vi tidligere har hatt i Resett om temaet. Demokratene er først og fremst anti-globalister og anti-elitister. Vi passer ikke inn i noen tradisjonell bås. Vi prioriterer norske slitere, enten de jobber eller er pensjonerte, og ikke bare dyrker store næringsaktører og den globalistiske eliten. Dette er nyanser som er svært viktige. Vi skal være et folkelig, patriotisk og frihets bevarende parti, og har mål om svært bred oppslutning. " 


Kilde Resett

Demokratne slapp ut sine 15 punkter saker 29.01.2021. Disse er som følger: 

1: Ja til norsk selvråderett 

2: Nei til overnasjonalitet 

3: Ja til samarbeid og handel uten tvang 

4: Ja til ekte demokrati 

5: Ja til nasjonal trygghet 

6: Ja til velferdsstaten 

7: Nei til offentlig sløsing, mer til folket 

8: Nei til sensur 

9: Ja til borgerrettigheter 

10: Nei til vindkraft og monopolistisk profitt på strøm og nettleie i Norge 

11: Vi vil avvikle asylinstituttet 

12: Vi vil avvikle klimahysteriet 

13: Vi vil erklære islam et politisk idesystem 

14: Innvandrere skal assimileres 

15: Vi vil bevare, bygge og gjenoppbygge 

Kilde komplett finnes her

Vi har ikke statsstøtte, eller pressestøtte. Gi litt av ditt, så får du alt fra oss!
Trykk her for enkel donering

Konklusjon:

Vi kan med dette ikke se at det er noe forvirring rundt Demokratenes politiske kurs, eller tvil om aksene. Vi kan heller ikke finne bevis eller kilder på at det skulle eksisterer noe konflikt internt i partiet. Selv om det har eksistert ting i partiets historie kan vi ikke se at det har noen betydning får deres politiske kurs eller saker. De har i ettertid satt opp 15 helt konkrete punkter som definerer politikken klart og tydelig. Vi kan dermed med solid sikkerhet og basert på kildenes poengsum konkludere med at denne artikkelen fra Resett framstår som usann slik ting står nå hos Demokratene. 

Skulle noen være uenig i denne konklusjonen, kan man ytre seg her, eller ta kontakt med redaksjonen.
Poengsystemet er basert på en algoritme utviklet av faktiskfakta, som sjekker troverdigheten til kilder og andre faktiske variabler for saken.Del denne websiden med alleFor å se og delta i kommentarfelte må du støtte oss og vårt arbeid
Trykk her for tilgang