Er grupper og foreninger som er kritiske til Islam rasister og høyreradikale?
NTB scanpix., Pixapay, Sian

Er grupper og foreninger som er kritiske til Islam rasister og høyreradikale?

Tema : Samfunn


Dato opprettet: 07.05.2021
Sist oppdatert: 19.10.2021 kl. 11.00
Hvem som ytrer påstand: Antirasistisk senter

Påstand fra Antirasistisk senter:
Antirasistisk senter påstår at grupper som er Islam-kritiske omhandler rasisme og fascisme. Vi sjekker nærmere på fakta.Usant!


Totalt:
6
For:
2
Mot:
4
Poeng:
1

Kilder:

Kun folk som støtter prosjektet kan se kilder

Få tilgang her

Kilder "For" er kilder som støtter påstanden. Kilder "Mot" er kilder som motbeviser påstanden.

Bakgrunn for saken

Antirasistisk senter går til front angrep på organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), og skriver følgende:

"SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) er en liten, høyreekstrem organisasjon som retter sin rasisme spesielt mot de av oss som er muslimer, eller ser ut som om vi har bakgrunn fra et land hvor mange er muslimer." 

Videre skriver de:

"SIAN er en høyreekstrem organisasjon, og det er samrøre mellom medlemmer av SIAN og organiserte nynazister. SIAN er for etnisk rensning av mange muslimske nordmenn."

kilde 

Det finnes flere grupper og foreninger som er kritiske mot spesielle religioner og idelogier. Det finnes også grupper som er imot undertrykking av kvinner, samt grupper som er imot kristendom uten at noen av disse skulle bli stemplet som rasister. Men siden påstanden her er rettet mot Sian, tar vi faktasjekken om denne påstanden om Sian stemmer. 

Vi gjør også oppmerksom på at å kalle noen rasister, fascister eller nazister uten grunnlag også går under "hatefulle ytringer". 
Kilde
 

På Sians egen webside står det:

FORMÅL

SIAN vil motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge.

MOT RASISME

Islam er ingen rase.

SIAN tar avstand fra rasisme og alt annet politisk tankegods som strider mot demokratiske og humanistiske idealer. SIAN er heller ikke mot muslimer som mennesker, men derimot islam som religiøs-politisk ideologi. Muslimer er islams første ofre.

Kilde

Vi har ikke lykkes å finne noe bevis hvor Sian har drevet rasehat, men 2019 ble lederen for Sian Lars Thorsen dømt for hatefulle ytringer med bot på 20.000. Hatefulle ytringer betyr ikke nødvendigvis at man er rasist eller facsist, men kan ha diskriminerende ytring. Les mer om hatefulle ytringer her. 

Også nestleder Fanny Bråten i den islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) sto tiltalt for flere brudd på den såkalte rasismeparagrafen, men hun ble frikjent i Oslo tingrett. 

Videre er Rasismeparagrafen ikke det samme som en anti- rasisme lov. Paragrafen har med hatefulle ytringer å gjøre og omhandler ikke kritikk og ytringsfrihet.  Loven sier at du kan kritisere en religion men ikke drive hatefulle  ytringer. 

§ 185. Hatefulle ytringer

Det faktiske

Dermed har vi ingen bevis for at Sian har drevet direkte rasisme-hat, men drevet kritikk mot Islam som idelogi og trosform. En del av denne kritikken kan ses på som "religion diskriminerende" ikke "rase diskriminerende ". 

Rasisme betyr hat mot rase eller mot mennesker av etnisk opprinnelse. Islam er Norges nest største religion. I 2017 var det trolig om lag 200 000 muslimer i Norge, hvorav 148 000 var medlemmer av organiserte trossamfunn. Muslimer har mange forskjellige etniske bakgrunner, og mange som er født muslim velger en annen trosretning. Også mange som kommer til Norge som flyktning, og flykter fra Islam som makt idelogi. [ Kilde 1 ] [ Kilde 2 ]

Vi finner ingen kilder som tilsier at Islam kun er en rase eller kun kommer fra en etnisk gruppe. Men vi finner dokumentasjon på det motsatte. Dette er mennesker med flere forskjellige hudfarger.  Kilde 

Vi har funnet artikler som omtaler Islamofobi som rasistisk, men ingen begrunnelse eller kobling til rase.
Kilde Vi kan derfor ikke bruke det som for-argument kilde / dokumentasjon, da dette blir mer "synsing". Men vi tar det med her til resonering.

Videre har vi denne kilden som solid dokumentasjon og fakta:

Myth #1: All Muslim people are Arab or Middle Eastern.

The Facts:

Although Islam began as a religion in the Middle East and its holiest sites are located there, the region is home to only about 20% of the world’s Muslims. As of 2015, there were 1.8 billion Muslims in the world, which is roughly 24% of the world’s population, according to a Pew Research Center estimate. While many people think that most Muslims are of Middle Eastern descent, in actuality Indonesia (in Southeast Asia) currently has the single largest Muslim population. Projections into the future estimate that India (in South Asia) will have the world’s largest population of Muslims by the year 2050.

In terms of Muslims in the United States, 75% of all U.S. Muslim adults have lived in this country since before 2000. The Muslim American population is significantly younger and more racially diverse than the population as a whole, with 30% describing themselves as white, 23% as black, 21% as Asian, 6% as Hispanic and 19% as other or mixed race.
Kilde

 

Påstand om høyreekstremisten.
For å kunne kalle en gruppe eller forening høyreekstrem , må vi først dokumentere hva høyreekstremisme er og inkluderer.

Fakta utdrag: Tradisjonelt omfatter høyreekstremisme ytterliggående konservative og reaksjonære bevegelser, ulike terrorgruppernazister (nasjonalsosialister), fascister,[5][6][7][8][9] tilhengere av monokulturisme og andre ultra-nasjonalistiske idealer.  Kilde 
 
Selv om enkelte grupper er nasjonal konservative, betyr ikke dette at de er nazister eller fascister

Igjen finner vi ingen kilder som begrunner at Islamkritikk i seg selv betyr at man er Nazist eller Fascist.
Da kritikken går på Ideologien og ikke etnisiteten. Islamofobi har heller ingen ting med rase å gjøre.

Hvis noen har noen kilder som kan dokumentere at kritikk mot en religion eller ideologisk trosform automatisk betyr at er det er rasisme, fascisme eller nazisme så tar vi det med.  Men slik kilder og dokumentasjon finnes nå, er denne faktasjekken ferdig. 

Liker du artikkelen? Støtt Faktiskfakta her
For å lese hele faktasjekken og avsløringer, må du ha en aktiv konto.

Kjøp konto her

Poengsystemet er basert på en algoritme utviklet av faktiskfakta, som sjekker troverdigheten til kilder og andre faktiske variabler for saken.Del denne websiden med alle