Er det bevis i IPCC rapporten (AR6) 2021 at det er en sammenheng mellom mennesker og klimaendringer?

Er det bevis i IPCC rapporten (AR6) 2021 at det er en sammenheng mellom mennesker og klimaendringer?

Tema : Klima og miljø


Dato opprettet: 18.08.2021
Sist oppdatert: 19.08.2021 kl. 08.40
Hvem som ytrer påstand: intergovernmental panel on climate change

Påstand fra intergovernmental panel on climate change:
IPCC presenterte en ny klima rapport 7 august 2021 som i det korte beskriver en dommedagsprofeti. Med slike store påstander, må det solide faktabevis på bordet. Faktiskfakta går i sømmene på rapporten for å lete etter vitenskapelige hypoteser (bevis).Usant!


For å lese hele faktasjekken og avsløringer, må du ha en aktiv konto.

Kjøp konto her

Poengsystemet er basert på en algoritme utviklet av faktiskfakta, som sjekker troverdigheten til kilder og andre faktiske variabler for saken.Del denne websiden med alle