Har Trygg Handel AS rett i sin svartelisting av Norske Veier AS?
Bilde logo Trygg Handel AS

Har Trygg Handel AS rett i sin svartelisting av Norske Veier AS?

Tema : Næringsliv


Dato opprettet: 02.11.2021
Sist oppdatert: 26.11.2021 kl. 00.21
Hvem som ytrer påstand: Trygg Handel ved Per Fredrik J. Svedlund

Påstand fra Trygg Handel ved Per Fredrik J. Svedlund:
Svindelhåndtering Trygg Handel er Norges desidert største og mest aktive aktør som beskytter norsk næringsliv mot svindel.Usant!


Totalt:
8
For:
1
Mot:
7
Poeng:
0

Kilder:

Kun folk som støtter prosjektet kan se kilder

Få tilgang her

Kilder "For" er kilder som støtter påstanden. Kilder "Mot" er kilder som motbeviser påstanden.

Bakgrunn for saken

Har svartelisteren selv ugler i mosen? Eller driver Trygg Handel seriøst? Trygg Handel driver såkalt "bedriftsrådgivning" mot betaling og svartlister bedrifter i Norge og utlandet. Det er ganske harde påstander dette selskapet fra Thailand fremmer. Faktiskfakta sjekker nærmere i dybden. Bilde logo fra Trygg Handels webside.

På websiden til www.trygghandel.no kan du kjøpe et medlemskap for 229 kr. i måneden og de driver "web-politi" for deg som "bedriftsrådgiver" for å beskytte deg mot svindel på nett. Websiden drives av Per Fredrik J. Svedlund fra Thailand. Kilde  

Trygg Handel het tidligere ADJUVO FORUM AS, men byttet navn i 2010. Kilde

Nå er det ingen tvil om at det finnes mye svindel på internett og at behovet for slike "tjeneste" er klart tilstedet, men er det egentlig det de driver med? Vi undersøker nærmere hva Trygg Handel (som står oppført med 0 ansatte) faktisk driver med.  Kilde  

Driver svartliste av bedrifter 
På deres webside har de en svarteliste hvor du finner en rekke ukjente bedrifter eller "epost adresser". Vi har undersøkt en rekke av disse uten å finne kilder til fleste av disse. Faktiskfakta har også tatt kontakt med leder av Trygg Handel Per Fredrik J. Svedlund for å be om kilder til deres svartelisting. Fredrik ville ikke gi oss kilder på dette tidspunkt og kommer med dette svaret til faktiskfakta på mail:

"Jeg ønsker ikke å spille spillet deres. Jeg vet godt at vi har godt grunnlag for vår advarsel som vil holde ved en juridisk prøvning, noe som dere hadde fått ta del av ved en mer seriøs fremfart. Jeg må også ta hensikt til at kanskje ikke alle som kommer med en klage til oss har lyst at vi deler dette uhindret med en ukjent tredjepart. "

Vi har derfor ingen kilder eller juridiske dokumenter som begrunner deres svartelisting av bedrifter og ukjente navn i deres lister.  De har også et eget "felt/varsel" hvor de begrunner svindelen med lav-oppløselig bilde av det som ser ut som en faktura med photoshop behandlet bilde slik at man ikke kan se hva som faktisk står der. 

Deres kildebegrunnelse ser slik ut:

 

Helt umulig å lese eller tyde at dette skulle være en svindel. Vi kan derfor ikke bruke det som kildebevis i saken.

Norske Veier AS
Faktiskfakta har tatt kontakt med Norske Veier AS da vi fikk tips fra en av deres kunder (som vi velger å la stå anonyme på dette tidspunkt) om at noe rart dukket opp da de skulle betale via PowerOffice.  Det viser seg faktisk at Trygg Handel har tatt kontakt med PowerOffice for å svartliste Norske Veier AS som svindelfirma.   Se bilde

 

Norske Veier sier til Faktiskfakta at de taper mye penger når kunder faktisk tror på at det er svindel.  Faktiskfakta synes det er litt underlig at PowerOffice som er en så stor næringsaktør i Norge setter terskelen så lav for vurdering av kildemateriale fra en ukjent webside som drives fra Thailand. Vi kommer til å følge opp saken med Power Office og liggende saker framover.

Norske Veier As driver eget markedsføring nettverk hvor folk kan finne bedrifter på søk og via eget kartsystem Kilde - Kilde direkte. De hjelper også bedrifter med google tjenester og er autorisert adwords leverandør Kilde.  Her står det blant annet "Norske Veier AS har innfridd alle kravene til å bli google Partner".  Juridisk finner vi heller ingen ting å sette fingeren på hos Norske Veier AS slik som anklagen lyder hos Trygg Handel. Kilde 

Protokoller og kriterier

Trygg handel bruker disse punktene for å sjekke om en bedrift bedriver svindel. Vi har derfor brukt Trygg Handels egne protokoller for å sjekke om noe av dette stemmer med Norske Veier AS:

 Kriteriene er i tilfeldig rekkefølge:

  • 1. Firmaet mangler tydelig kontaktinformasjon eller er umulig å nå
  • 2. Firmaet har fått inn klager på sin forretningsvirksomhet
  • 3. Ikke-eksisterende produkt eller tjeneste
  • 4. Markedføringen foregår på en måte som er til for å villede kunden
  • 5. Firmaets navn kan lett forveksles med navnet til ett seriøst firma i samme bransje
  • 6. Firmaet sender ut faktura - uten at det tidligere har vært kontakt mellom bedriftene
  • 7. Firmaet utformer tilbud som fakturaer

1. Norske Veier har en tydelig kontaktside hvor all informasjon er tilegnelig. Kilde
2. Vi har ingen dokumentasjon fra Trygg Handel på dette, men en av Norske Veiers kunder reagert på at firma sto oppført som svartelistet hos PowerOffice. 
3. Alle produktene til Norske Veier AS dokumentert og vi har fått materiale som beviser at de tjenester de selger faktisk er "legitime", inkludert søkoppføring i eget nettverk.
4. Norske Veier AS har annonsering som er godkjent av Google for å fremme deres tjenester og produkter, vi kan ikke se at denne annonsen villeder til feil tekster eller linker. (kilde ).
5. En rask sjekk i brønnøysundregisteret viser at det kun finnes et firma som heter "Norske Veier" og det er Norske Veier AS. Kildebevis 
6. Vi har ikke fått noe dokumentasjon på dette verken fra kunden hos Norske Veier, eller bevis på dette fra Trygg Handel selv. 
7. Dette punktet synes vi er litt merkeglig da de fleste bedrifter som sender ut tilbud, også blir fakturert om det blir godkjent over telefon eller skriftlig.  Dette er vanlig praksis i næringslivet og ikke svindel. Klart man skal ikke bli fakturert om man ikke har godkjent tilbudet.

Selv om vi ser problemer med punkt 2, ser vi også sammenhengen med at Trygg Handel har blandet seg inn i deres business og at det er Trygg Handel selv som er årsaken her og ikke Norske Veier AS. Dermed konkluderer vi med at Norske Veier ikke oppfyller noen av kriteriene for å bedrive svindel på noen av disse punktene under Trygg Handels egne protokoller.  Vi mangler bærende kilder og bevis fra Trygg Handel eller dokumentasjon for at noe av dette skal stemme.

Skulle Trygg Handel komme med solide bevis som er uten tvil "gyldige", vil vi så klart vurdere faktasaken på nytt. Men etter 5 mailer over 2 dager har vi ikke fått noen som helst dokumentasjon fra Trygg Handel / Fredrik. Fredrik har også en ganske arrogant og undergravende holdning mot Faktiskfakta, videre unnskylder han seg med at han har sykt barn og at det er grunnen til at han ikke kan fremme bevisne etter 2 dagers forspørsel. 

Hva sier kunder og personer om Trygg Handel og Norske Veier AS og omtaler på nett?

Vi har undersøkt hva som finnes av omtaler av både Trygg Handel og Norske Veier AS.
Her er det vi fant:

 

 Kilde link fra google bedrift

 

Trygg Handel og omtale i media

En videre undersøkelse gjort av Faktiskfakta finner oppsiktsvekkende innhold om personer i Trygg Handel og leder for bedriften i Thailand.

Disse finnes her. 

https://pbowes.wordpress.com/2011/03/01/trygg-handel-er-ikke-i-det-hele-trygt/

https://www.nettavisen.no/artikkel/jeg-driver-ikke-med-svindel/s/12-95-3107545

https://www.nettavisen.no/okonomi/slipper-ikke-ut-av-skrekkfengselet/s/12-95-3106321

https://www.tv2.no/a/13702617/

 
Liker du artikkelen? Støtt Faktiskfakta her
For å lese hele faktasjekken og avsløringer, må du ha en aktiv konto.

Kjøp konto her

Poengsystemet er basert på en algoritme utviklet av faktiskfakta, som sjekker troverdigheten til kilder og andre faktiske variabler for saken.Del denne websiden med alle