Kan Omikron covid påvises raskt i kommuner og skoler, og er den farlig?
Bilde sitering kilde NRK, Dagbladet, VG

Kan Omikron covid påvises raskt i kommuner og skoler, og er den farlig?

Tema : Helse


Dato opprettet: 15.12.2021
Sist oppdatert: 14.03.2023 kl. 14.49
Hvem som ytrer påstand: Rødmedia og enkelte politikere

Påstand fra Rødmedia og enkelte politikere:
Omikron eller Omicron "TAG-VE" er en mutasjon av coronaviruset (sars2 covid-19). Alarmen er skrudd på fult hos NRK, Dagbladet og VG, og på deres Facebook side for å spre sine sterke bekymringer og hysterier. Det til tross for at FHI og WHO sier noe helt annet om saken. Vi faktasjekker alarmen til disse mediehusene for å se om det er falsk alarm eller ikke.Usant!


Totalt:
11
For:
2
Mot:
9
Poeng:
0

Kilder:

Kun folk som støtter prosjektet kan se kilder

Få tilgang her

Kilder "For" er kilder som støtter påstanden. Kilder "Mot" er kilder som motbeviser påstanden.

Bakgrunn for saken

Hvordan tester man for Omikron?
For å kunne teste for Omikron varianten må det gjøres PCR test med teknologi tilpasset utstyr for denne varianten. Dette gjøres på et laboratorium med "polymerase chain reaction" (PCR) for genetisk kartlegging under mikroskop og avansert teknisk utstyr for analyse.  Dette er ikke noe som kan gjøres på et julebord, skole, eller lokalt på et kommunehus. Alle påstander om noe annet hos NRK, Dagbladet eller VG er helt feilaktig. Og her er hvorfor.
 
Kilde til fakta  
 
Videre er det ikke alle land og laboratorium som har fått utstyr til å gjennomføre omikron test.  For å kunne gjennomføre Omikron test kreves full genetisk analyse, dette tar mellom 4 og 5 dager. En hjemme test eller covid-19 PCR test vil ikke kunne identifiser dette korrekt, da genetikken til Omikron er så forskjellig fra de andre variantene. Dette er også grunnen til at FHI ikke vil gå ut med rapport om dette. (kilde)
 
Influensa-virus epidemi
 
Det finnes 4 typer influensavirus. A, B, C, og D.  Sars2 covid-19 er Type 2 altså i kategori B. Både A og B virus går under kategorien influensavirus epidemi. Disse har vi normalt vært år under vintertiden, spesielt utsatt for folk som bor i den nordiske halvdelen. 
 
Kilde 
 
Pandemi
Pandemi begrepet brukes når smitte sprer seg til mennesker globalt i store skala hvor immunitet ikke stoppes naturlig av immunforsvaret.
Sitering utdrag fra definisjon på epidemi 
"Seasonal flu epidemics may sicken millions, but those who die are typically a small number of the elderly, very young children, and people with weak immune systems". 
Kilde  
 
At vi har hatt 2 år med epidemi er det ingen tvil om.  Men vi fokuserer nå på Omikron og om den er farlig i relasjon til sars2 eller Delta som er utspringet av denne mutasjonen. Det er viktig å nevne at skulle du få Omikron variant påvist (som krever labratorum test) er du ikke smittet av sars2 viruset som har en helt annet patogen. 
 
Hva sier WHO (World Health Organization) om Omikron?
WHO har kategorisert Omikron som variant B.1.1.529  (altså B, les over om influensa). Sitering WHO "On 26 November 2021, WHO designated the variant B.1.1.529 a variant of concern, named Omicron, on the advice of WHO’s Technical Advisory Group on Virus Evolution (TAG-VE).  
Omikron er da pr. definisjon basert på WHOs vurdering et influensavirus. Dette er den offisielle konklusjonen fra WHO.
Kilde
 
Smitte
WHO skriver at det er uklart og ikke konstatert om Omicron smitter mer fra person til person, sammenlignet med Delta og andre variasjoner. Det er uvisst om den økte smitten globalt sett er på grunn av Omikron eller andre mutasjoner.  Det er heller ikke konstatert eller bekreftet (av WHO) om Omikron gir mer sykdom, slik Delta og Sars2 gjør, men at folk med svakt immunforsvar og eldre kan risikere å få problemer samt død, på grunn av influensa varianten B.1.1.529  (Omikron) .  Det er også rapportert at folk som tidligere har hatt covid-19 kan få økt problemer med Omikron, og da ofte i relasjon til svekket immunforsvar. Men det er ikke rapportert noen døde direkte på grunn av omikron smitte eller andre  sykdommer på grunn av omikron. 
Kilde
 
Fakta kilde fra WHO på at ingen har død på grunn av B.1.1.529 influensa Omikron virus . 
Kilde 1 artikkel
Kilde 2 Guardien
 
Flere har har død av mRNA vaksine enn enn av påvist omikron smitte.
Totalt har 211 død i Norge på grunn av mRNA vaksinen BioNTech/Pfizer.
Dødsfall vaksine
Faktakilde1 
FaktaKilde 2
 
(vi kommer straks med ny faktasjekk av vaksine, men ny data kommer inn heletiden så vi venter til vi har mer solid dara på plass). At folk dør av mRNA vaksinen er en realitet som vi må forholde oss til pr. dags dato.)
 
Et hysteri i Norge hvor helsevesenet er overbelastet 
Når kommuner og politiske maktorganer setter i gang tiltak som masse vaksinering, masse testing og nedstenging, sier det selv seg at kapasiteten til helsevesenet blir presses når ikke flere midler blir gitt til helsevesenet. Ikke nødvendigvis på grunn av rekord innleggelser, men for arbeidsoppgavene som kreves av de politiske kunngjøringene. Sykehusene har mange oppgaver som skal gjøres. En politisk innblanding kan presse kapasiteten veldig fort hvis økte bevilgninger ikke gis. 
 
Hva sier tallene og fakta? 
Ser vi på tallene fra FHI og helsedirektoratet, er det kun 122 personer innlagt (periode 8.3/15.12) over hele landet på intens avd. for influensa basert infeksjon (lunge infeksjon med rundt 64 på respirator).  Ser vi på tall fra samme periode før covid-19 epidemien, ser vi at intens innleggelser faktisk var høyre. Kilde1  
Kilde2
 
Vi har tidligere skrevet en faktasjekk artikkel om covid-19 og overdødelighet. Vi anbefaler å lese denne også til relasjon.   
 
NRK Dagbladet og en rekke andre røde mediers vinkling av sannheten
NRK har laget et kart for å visuellere hvor folk er smitte av Omikron. Hvor de baserer seg på tall fra FHI om meldte tilfeller og gjort det selv om til "Bekreftet tilfeller", selv om NRK også har laget en egen kolonne hvor det står "sannsynlig". Et begrep FHI ikke bruker på et laboratorium. En vitenskapelig hypotese er ikke "sansynerlig" den er bekreftet. 
Kilde. 
 
"Tilfeller" er ikke det samme som bekreftede smitte eller syke. FHI skriver på sin side "Det kan være forskjell mellom antallet  tilfeller som Folkehelseinstituttet rapporterer og det som rapporteres fra den enkelte kommune, Det er fordi det kan ta noe tid før laboratorienes resultater er kvalitetssikret og registrert i MSIS labdatabase hos Folkehelseinstituttet."  
 
Mange som får positiv test er heller ikke syke med omikron, og de som dør av influensa har underliggende problemer. Ved død utfylles legeerklæring som er et skjema som fylles ut. Her fylles det ofte ut "hadde covid i kroppen" og ikke direkte vitenskapelig direkte årsak. Dette skjema gjøres ofte digitalt.
Kilde 
 
Ekstra kilder i saken som kan leses her 
Liker du artikkelen? Støtt Faktiskfakta her
For å lese hele faktasjekken og avsløringer, må du ha en aktiv konto.

Kjøp konto her

Poengsystemet er basert på en algoritme utviklet av faktiskfakta, som sjekker troverdigheten til kilder og andre faktiske variabler for saken.Del denne websiden med alle