Er covid-19 en pandemi uten overdødelighet?

Er covid-19 en pandemi uten overdødelighet?

Tema : Helse


Dato opprettet: 05.12.2020
Sist oppdatert: 11.12.2020 kl. 12.23
Hvem som ytrer påstand: SSB Statistisk sentralbyrå

Påstand fra SSB Statistisk sentralbyrå:
SSB skriver på sin nettside 25. septemeber 2020. "Ingen overdødelighet i Norge under koronapandemien."Sannsynlig!


Totalt:
8
For:
6
Mot:
2
Poeng:
7

Kilder:

Kun folk som støtter prosjektet kan se kilder

Få tilgang her

Kilder "For" er kilder som støtter påstanden. Kilder "Mot" er kilder som motbeviser påstanden.

Bakgrunn for saken

SSB (Statistisk sentralbyrå) er hovedmyndigheten for utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge, og produserer cirka 85% av den offisielle norske statistikken.  

Faktiskfakta har nå på slutten av dette året faktasjekket dødeligheten til Covid-19, siden Norge har vært nedstengt i lange periode. 

Vi har sett på tall og statistikker for å vurdere grunnlaget til regjeringen, om valget de gjorde var realistisk
i forhold til trusselen. 

Det er ikke ukjent av vi har sesonginfluensa hvert år, og mange gode vaksiner som hemmer disse.  Det er som regel snakk om luftveisinfeksjoner, og i verste fall lungebetennelse. Ekstraordinære og generelle smitteverntiltak implementeres aldri ved sesonginfluensa.  Vi ser nærmere på om den dramatiske nedstengningen har vært realistisk nødvendig. 

Hva er en pandemi? 

En epidemi som sprer seg over store deler av verden blir kalt en pandemi. Epidemi er et utbrudd av en sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker (tilsvarende for dyr heter epizooti). Eksempelvis er influensapandemier de store verdensomspennende epidemier av influensa med nytt virus som store deler av befolkningen helt eller delvis mangler immunitet mot. 

Med covid-19 har vi sett at mange mennesker har vist immunitet mot dette, og de fleste som blir syke blir friske etter kun 1-2 uker. Noen etter få dager.  (Kilde)  Allikevel er covid-19 klassifisert som pandemi av WHO.  Et hovedargument er spredningsfaren via luften (luftbåren).  

Influensa
Influensa har de samme egenskapene som covid-19.

Her er utdrag fra FHI:

Influensa forårsakes av en av flere typer virus som kan spre seg raskt fra person til person via luftbårne partikler. Hvis partiklene inhaleres, vil de komme ned i luftrøret og ut i de trangere luftveiene.

Her vil proteinpigger på overflaten til viruset binde seg til andre proteiner som er festet til cellene som kler overflaten på luftveiene. Viruset slukes så av celler som fungerer som en slags fabrikk og sørger for masseproduksjon av virus.

(Kilde NHI)


Så her ser vi at Covid-19 sprer seg på samme måte som influensa. Så hvorfor blir C-19 sett på som så farlig? Er det på grunn av dødeligheten? Faktiskfakta sjekker:

Dødelighet av covid-19

Pr. dato (9.12.2020) er det meldt 361 døde som hadde covid-19 i kroppen. Det blir ikke gjennomført obduksjoner som bekrefter at Covid-19 er den direkte dødsårsaken, kun at den avdøde hadde covid-19 i kroppen da døden inntraff. MSIS mener man ikke kan skille mellom underliggende dødsårsak, eller direkte dødsårsak.  FHI kaller det en kombinasjon av sykdomfaktorer for "assosierte dødsfall". 

Faktakilde på tall og statistikker på døde 


I 2018 døde det 37209 mennesker av sykdommer i Norge. Det utgjorde 91% av de som døde. Av disse døde 673 mennesker av selvmord som utgjorde 1.65%.
Tallene for i år er ganske like.  Hvis vi antar at alle som døde av covid-19 faktisk døde på grunn av covid-19, og ikke på grunn av et svekket immunforsvar, ligger prosenten på kun 0.8%-1,0%.  Det er nesten dobbelt så mange som dør av selvmord enn influensasykdommen covid-19.


Selvmord er uten tvil med bakgrunn i disse tallene, en mye større trussel enn dette viruset i Norge pr. dags dato.

Se flere kilder/artikler om dette her 

Forventet levetid for menn i Norge er på 81år. (kilde) At eldre er overrepresentert i dødstallene er ikke uventet når vi ser på de faktiske tallene.  

Hva betegnes overdødelighet?
Overdødelighet er uttrykk for at en gruppe mennesker har høyere dødelighet enn det man forventer ut fra en sammenligning med dødeligheten i en befolkning det er naturlig å sammenligne med. Overdødelighet brukes derfor når dødeligheten er høyere enn naturlig ved sykdom.  Faktakilde 


Færre døde i 2020

NTB skriver at 872 færre i snittet har dødd i 2020. Sammenlignet med de siste fem årene har antall dødsfall i Norge pr. 100.000 innbyggere, så langt i år falt med 3,5 prosent, til tross for korona pandemi. (se kilde linker) 

( Kilde FHI )

 


Videre skriver FHI som er nylig oppdatert
Fagfolk fra Dødsårsaksregisteret og andre deler av Folkehelseinstituttet har gått igjennom alle C-19-assosierte dødsfall som er registrert for perioden mars til mai 2020, og 22. september publiserte Dødsårsaksregistret de nye tallene. 

Deres konklusjon: "Ni av ti som døde med C-19 hadde minst en kronisk sykdom". 
kilde

Faktiskfakta har ikke lykkes å finne obduksjonsrapporter som bekrefter at den direkte dødsårsaken var C-19. Heller kan vi ikke se tall eller kilder som tyder på at C-19 skiller seg fra andre smittsomme influenser som rammer folk tragisk vært år.   


Refleksjon

Når vi ser på historien rundt pandemier og overdødelighet, har de alle til felles høye dødstall, godt over 5% av dem som blir syke. Pr. dags dato er det ingen dødelighet i verden på mer enn 3% ved C-19-sykdom. Selv ikke Italia ligger over dette. (Hvis dødsårsakene faktisk skyldes C-19 alene og ikke svekket immunforsvar eller dårlig levekår).


Hvis vi ser på Spanskesyken med over 100 millioner døde, var dette en langt mer alvorlig pandemi. Mye av denne skyldes dårlig levekår og mangel på hygiene. Et problem vi ikke har i moderne tid.

kilde Spanskesyken


Relative linker 
Triksing med data i statistikker - Sverige har hatt langt lavere restriksjoner enn Norge, men forsatt ingen overdødelighet (se kilde lenger ned). 
Ingen overdødlighet i sverige. Se kilde 

Liker du artikkelen? Støtt Faktiskfakta her
For å lese hele faktasjekken og avsløringer, må du ha en aktiv konto.

Kjøp konto her

Poengsystemet er basert på en algoritme utviklet av faktiskfakta, som sjekker troverdigheten til kilder og andre faktiske variabler for saken.Del denne websiden med alle