Kategori / Politikk (1)

Faktisk.no om Jon Helgheim og innvandreres rett til full grunnpensjon
Politikk

Faktisk.no om Jon Helgheim og innvandreres rett til full grunnpensjon

Det stemmer ikke at innvandrere tidligere hadde rett på full grunnpensjon fra første dag. Dette har vært en ordning som bare har gjeldt for personer som er flyktninger. En flyktning og en innvandrer er ikke det samme.
Usant!
Les mer