Ble klima bedre under covid-19 karanteneperioden?

Ble klima bedre under covid-19 karanteneperioden?

Tema : Klima og miljø


Dato opprettet: 06.12.2020
Sist oppdatert: 11.12.2020 kl. 12.56
Hvem som ytrer påstand: Cicero Oslo

Påstand fra Cicero Oslo:
Kristin Aunan i Cicero skriver: Både i Kina og Nord-Italia har det vært en kraftig reduksjon i luftforurensningen som en følge av de drastiske tiltakene som har blitt iverksatt for å bekjempe koronaviruset.Usant!


Totalt:
5
For:
1
Mot:
4
Poeng:
0

Kilder:

Kun folk som støtter prosjektet kan se kilder

Få tilgang her

Kilder "For" er kilder som støtter påstanden. Kilder "Mot" er kilder som motbeviser påstanden.

Bakgrunn for saken

Kristin Aunan  fra Cicero 
Fra begynnelsen av februar til begynnelsen av mars gikk luftforurensningen ned med 20 til 30 prosent i Kina. Hadde dette tallet holdt seg stabilt ut året, kunne det ut ifra våre beregninger spart fra 50 000 til 100 000 menneskeliv. Nå ser det ut til at hjulene er i gang igjen i Kina, og man forventer en økning i utslippene, men vi må anta at den midlertidige nedgangen har spart menneskeliv og at andre deler av verden vil se en liknende nedgang i forurensningsnivåer. 
Kilde refering

Borgar Aamaas i Cicero
Økonomiske kriser, kriger og epidemier reduserer effektivt utslippene. Borger peker også
på mindre flyreiser som en faktor. 
Kilde refering

Altså er det ingen tvil om at Ciero mener det er en betydlig paralell mellom øknomisk aktivet, covid-19 lockdown, og hvor mye co2/forurensnings det forekommer. 

Februar Mars perioden analyse

Faktiskfakta tar derfor en titt på data fra februar-mars perioden for å se om det stemmer, også på om det har hatt noe påvirkning på temperaturer (klima). 

Som data modell har vi brukt kilde fra nature.com da de har laget en grundig og solid analyse med "dag til dag data). 

Slik ser grafene ut i de forskjellige landene under covid-19 lockdown:

 
Som vi ser fra fakta daten, er det ingen nedgang i 20-30% slik Cicero påstår. Deres påstand blir derfor for "usann" i dette tilfelle.  Italia hadde bare en kort periode med -13.7%, som er helt påvirkningsløs på klima. 

Dette skriver Nature:

Monthly relative differences between 2020–2019 were −18.4% in February, −9.2% in March, +0.6% (i.e., greater in 2020 than 2019) in April, and reached +5.4% in May, that is a rebound above 2019 in the same month of the year. The quick recovery of China’s emission has been reported by other studies and is consistent with calculation based on satellite observation17. However, the monthly total CO2 emission is higher than that of previous year since May 2020. 

Det betyr at co2 utslippene faktisk var høyere totaltsett i denne perioden sammenlignet med 2019. Selv om forusening hadde en stor drop i en kort periode med minus 18% i kina, er 18%  ganske lite i det store og hele. Økningen av co2 når det f.eks er vinter sesong er langt større globalt. På grunn av mindre fotosyntese. Se kilde om vinter sesons og co2 utslipp her. 

S
å med denne datamodellen ser vi om klima i seg selv ble endret i denne korte perioden med mindre trafikk i Kina og en co2 reduksjon i italia på 13.7% samt globalt. * Siden klima i seg selv er ikke lokalt, men globalt.

Vi bruker NASA GISS modell database som er den mest dekkende. 

Februar 2020

Ser vi på feburar så har vi en global gjennomsnitts økning på 0.27c grader opp fra 2019. Så ingen covid-19 gevinst her. 
Vi antar at covid-19 heller ikke har noe som helst med økning i gjennomsnitt temperaturen, annet enn de naturlige svingningene fra naturen side. 

 

Mars 2020

Fra 2019 til 2020 er det ingen endring. Så her har covid-19  null endring på klima som bevist her med fakta data fra NASA.

Vi ser også at April hadde en økning på 0.11c grader fra 2019, som heller ikke kan peke på noen endring på grunn av lockdown. 

kilde NASA GISS 

 

Til tross for en del nedgang i co2 utslipp fra industrien i Kina, hadde dette ingen påvirkning på klima. 
kilde

 

Liker du artikkelen? Støtt Faktiskfakta her
For å lese hele faktasjekken og avsløringer, må du ha en aktiv konto.

Kjøp konto her

Poengsystemet er basert på en algoritme utviklet av faktiskfakta, som sjekker troverdigheten til kilder og andre faktiske variabler for saken.Del denne websiden med alle