Er Co₂ en farlig giftig gass?

Er Co₂ en farlig giftig gass?

Tema : Klima og miljø


Dato opprettet: 15.09.2020
Sist oppdatert: 04.05.2021 kl. 15.22
Hvem som ytrer påstand: Miljødirektoratet

Påstand fra Miljødirektoratet:
Miljødirektoratet og en rekke medier samt faktasjekkere påstår at det er en konsensus blant forskere at Co₂ er en skadelig og farlig gass. Noen påstår også at Co₂ er hovedsynderen til forurensning og at vi da må avskaffe fossilbaserte biler.Ikke sannsynlig!


Totalt:
2
For:
1
Mot:
1
Poeng:
3

Kilder:

Kun folk som støtter prosjektet kan se kilder

Få tilgang her

Kilder "For" er kilder som støtter påstanden. Kilder "Mot" er kilder som motbeviser påstanden.

Bakgrunn for saken

I denne fakta sjekken tar vi for oss om Coer skadelig for mennesker og miljøet. Da klima og miljø ikke er det samme, utelukker vi klima og global oppvarming i denne saken. 

Miljødirektoratet og en rekke andre aktører bruker mye tid på statistikker som peker på Co som synderen, og hvor mye Co har økt igjennom tidene. Vi kan ikke se så mye data dokumentert som beviser at Co er direkte skadelig, bare hvor mye Co₂ har økt igjennom de siste år 100. Vi finner heller ingen dokumentasjon på at redusert Co₂  som vi nå har med elektriske biler, har bidratt til et bedre miljø, eller klimaforbedringer. Asfalt og støv fra vei er ofte årsakene til forurensing fra bilveier, dette inkluderer også elektriske biler. 

Vi undrer oss også litt på retorikken om "utslipp" da dette kan være så mangt.  I denne artikkelen tar vi for oss Co, og hvor vidt  Co i seg selv er skadelig for miljøet og mennesker. 

Co
Du vet sannsynligvis at karbondioksid er en gass som er tilstede i luften du puster inn. Planter "puster" den for å lage glukose. Du puster ut karbondioksidgass som et biprodukt av åndedrett. Karbondioksid i atmosfæren er en av klimagassene. Du finner det tilsatt til brus, naturlig forekommende i øl, og i sin faste form som tørris. Basert på det du vet, tror du karbondioksid er giftig eller er det ikke-giftig eller et sted i mellom?

Du trenger karbondioksid for å leve

Vanligvis er karbondioksid ikke giftig. Det absorberes fra cellene dine inn i blodet og derfra via lungene, men det er alltid til stede i hele kroppen din.

Karbondioksid tjener viktige fysiologiske funksjoner. Når nivået stiger i blodet, stimulerer det impulsen til å puste. Hvis pustehastigheten ikke er tilstrekkelig for å opprettholde det optimale nivået av Co, reagerer respirasjonssenteret ved å øke pustehastigheten. Lavt oksygennivå stimulerer derimot ikke økt hastighet eller pustedybde.

For mye karbondioksid er giftig

Men hvis du puster inn høye konsentrasjoner av karbondioksid eller puster inn luft igjen (for eksempel fra en plastpose eller telt), kan du være i fare for karbondioksidforgiftning. Karbondioksidforgiftning er uavhengig av oksygenkonsentrasjon, så du kan ha nok oksygen til stede for å støtte livet, men likevel lider av effekten av økende karbondioksidkonsentrasjon i blod og vev.
 

Fakta
Det gjennomsnittlige voksne mennesket produserer omtrent 1 kg karbondioksid per dag. Med andre ord, en person slipper ut ca. 290 g karbon hver dag.
Å puste for raskt tømmer karbondioksidnivået og forårsaker hyperventilering. Hyperventilering kan igjen føre til respiratorisk alkalose. Derimot forårsaker puste for grunt eller sakte til slutt hypoventilasjon og respiratorisk acidose.
Du kan holde pusten lenger etter hyperventilering enn før den. Hyperventilasjon senker karbondioksidkonsentrasjonen av arterielt blod uten å ha en betydelig innvirkning på oksygennivået i blodet. Åndedrettsstasjonen avtar, så trangen til å puste reduseres. Dette medfører imidlertid en risiko, siden det er mulig å miste bevisstheten før man føler en overveldende trang til å puste.

Kilder:

  • Glatte Jr H. A.; Motsay G. J.; Welch B. E. (1967). "Carbon Dioxide Tolerance Studies". Brooks AFB, TX School of Aerospace Medicine Technical Report. SAM-TR-67-77.
  • Lambertsen, C. J. (1971). "Carbon Dioxide Tolerance and Toxicity". Environmental Biomedical Stress Data Center, Institute for Environmental Medicine, University of Pennsylvania Medical Center. IFEM. Philadelphia, PA. Report No. 2-71.
Liker du artikkelen? Støtt Faktiskfakta her
For å lese hele faktasjekken og avsløringer, må du ha en aktiv konto.

Kjøp konto her

Poengsystemet er basert på en algoritme utviklet av faktiskfakta, som sjekker troverdigheten til kilder og andre faktiske variabler for saken.Del denne websiden med alle