Vil CO₂ karbonfangstanlegg redusere global oppvarming?
Pixabay og fotograf Jung Yeon-Je / AFP

Vil CO₂ karbonfangstanlegg redusere global oppvarming?

Tema : Klima og miljø


Dato opprettet: 28.09.2020
Sist oppdatert: 10.03.2022 kl. 22.45
Hvem som ytrer påstand: Olje- og energiminister Tina Bru - Høyre regjeringen

Påstand fra Olje- og energiminister Tina Bru - Høyre regjeringen :
Olje- og energiminister Tina Bru (H) mener karbonfangst og -lagring er en viktig klimaløsning for Norge. Karbonfangst og -lagring skal bli en stor del av den norske klimaløsningen.Usant!


Totalt:
8
For:
3
Mot:
5
Poeng:
1

Kilder:

Kun folk som støtter prosjektet kan se kilder

Få tilgang her

Kilder "For" er kilder som støtter påstanden. Kilder "Mot" er kilder som motbeviser påstanden.

Bakgrunn for saken

Bakgrunn for prosjektet (fra wikipedia):

Prosjektet har fått navnet "Langskip". Hensikten med karbonfangst og lagring er å redusere utslipp av CO₂ til jordens atmosfære ved permanent lagring under bakken eller havbunnen.
Det er da basert på at CO₂ er farlig, og del av målsetningen for klimakur 2030. Opp til 40% mer utslipp
Karbonfangst og håndtering brukt på et moderne konvensjonelt kraftverk kan redusere CO₂-utslippene til atmosfæren med 80–90 prosent sammenlignet med et anlegg uten CCS.  Samtidig vil CO₂-rensing kreve mye mer energi og ville øke brenselsbehovet i et anlegg med 11–40 prosent.

Det vil si at anlegget vil produsere totalt sett mer CO₂, selv om 80-90 % vil gå til lagring.

Mer miljøforurensing med karbonfangst
Lagring av CO₂ foregår enten i dype geologiske formasjoner, dyphav, eller i form av mineral karbonater. I tilfelle av dyphavslagring er det en risiko for sterk forverring av problemet med →forsuring av havet←.

Kilde

Et dyrt prosjekt
Disse og andre systemkostnader er estimert til å øke kostnaden på energi fra et nytt CCS-kraftverk med 21–91 prosent. 

Staten / skattebetalere 
Kostnadene for begge fangstanleggene og lagringsløsningen er beregnet til 25,1 milliarder kroner over 10 år. Av det skal staten etter planen betale 16,8 milliarder kroner. Det siste forutsetter at Fortum klarer å skaffe resten av finansieringen selv. Hvis ikke Fortum klarer det, vil statens regning reduseres med 3 milliarder kroner.
Kilde fra NRK

 
Erna Solberg (H) sier "For Norge er dette et stort løft i en tid der vi har mindre handlingsrom i budsjettene våre, sier statsministeren."  Dette til tross for at regjeringen mener kostander ved tiltak er beheftet med stor usikkerhet og at flere spekter av tiltak burde gjøres. (kilde regjeringen)

Skjer nå
Tilråding frå Olje- og energidepartementet 21. september 2020, godkjent i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg) kilde


Handler det egentlig bare om å blidgjøre EU? 
Her er hva klima og miljøminister Sveinung Rotevatn mener:  "Karbonfangst og lagring gjør det lettere for Norge å nå klimamålene". Videre sier han "Norge i vinter vedtok å kutte 50-55 prosent av klimagassutslippene innen 2030". Han mener man da ikke kommer utenom karbonfangst og lagring.
Kilde fra regjeringen
 
Miljødirektoratet, Sintef eller NTNU
Faktiskfakta har prøvd å finne fakta-data, vitenskaplige hypoteser og bevis for at slike anlegg er bærekraftig uten å lykkes. Det vi kun finner er den økonmiske utregning og kostnader rundt drift og bygging, samt miljødirektoratets grunnfokus på FNs IPCC-rapport og at CO₂ er synderen til global oppvarming. Vi har også tatt kontakt med Sintef og NTNU og venter på informasjon derfra om de har noen kilder vi kan bruke. 
Kilde 
 
Vi har spurt en profilert politiker om regjeringens grunnlag
Faktiskfakta tokk kontakt med leder for Oslo Frp Geir Jacobsen
den 28 september. Hvor vi hadde et intervjue med han om begrunnelser
til regjeringens avgjørelse. Geir kunne bekrefte til faktisfakta at
det ikke lå noen vitenskapelig "resource" bak prosjektet annet
enn FNs IPCC-rapport om CO₂, og fokus på klimakutt målene til Norge.
Kilde intervjue 
 
Vi har derfor ikke pr. dags dato noen kilder annet enn disse. Men vi har valgt å ta med kilde fra NTNU som har et eget team "Team Carbon Capture and Storage". Vi har ikke lykkes å få noen konkret vitenskapelig dokumentert hypotese rundt effekten av denne karbonfangsten, men holder dørene åpne for at dette kan skaffes hvis det skulle finnes. 

Fotosyntese og CO₂ (Karbondioksid)
CO₂ er viktig for planter og fotosyntese. Fotosyntesen er en kjemisk prosess i planter som bruker energi fra sola til å omdanne vann og karbondioksid (CO₂) til karbohydrater og oksygen. Karbohydrater er en viktig kilde til mat for både dyr og mennesker. Uten oksygen kan ikke mennesker og dyr puste. Uten fotosyntesen kunne ikke mennesker eller dyr levd på jorda. Fotosyntesen trenger tre byggesteiner for å fungere: energi, vann og CO₂. 
Ved å fjerne CO₂ (her snakk om 80-90 % fra anlegg). Fjerner man også grunnlaget til planter som gir oss det dyrebare oksygenet for å puste.  
Kilde fakta

Ingen bevis eller vitenskaplig hypotese
Vi har dermed ikke funnet en eneste kilde med vitenskapelig hypotese som begrunner at CO₂ fangst vil redusere den global oppvarmingen eller bedre norsk klima.  CO₂  er en usynlig og ufarlig gass (se faktasjekk).Vi lar derfor systemet utregne kilder som begrunner og tar avgjørelsen oppsummert. 

 
foto brukt av IPCC av fotograf: Jung Yeon-Je 
Liker du artikkelen? Støtt Faktiskfakta her
For å lese hele faktasjekken og avsløringer, må du ha en aktiv konto.

Kjøp konto her

Poengsystemet er basert på en algoritme utviklet av faktiskfakta, som sjekker troverdigheten til kilder og andre faktiske variabler for saken.Del denne websiden med alle