Er det risiko for at Donald Trump vil nekte å gå av etter valget?
Bilde google ukjent kilde

Er det risiko for at Donald Trump vil nekte å gå av etter valget?

Tema : USA politikk


Dato opprettet: 11.11.2020
Sist oppdatert: 14.03.2023 kl. 14.52
Hvem som ytrer påstand: Professor Tore Wig artikkel i forskning.no

Påstand fra Professor Tore Wig artikkel i forskning.no :
Presidenten ville ikke uten videre love å godta valgresultatet, risikoen for at Trump ikke vil godta valget er høy. Det er statskupp og angrep på demokratiet.Usant!


Totalt:
8
For:
3
Mot:
5
Poeng:
1

Kilder:

Kun folk som støtter prosjektet kan se kilder

Få tilgang her

Kilder "For" er kilder som støtter påstanden. Kilder "Mot" er kilder som motbeviser påstanden.

Bakgrunn for saken

Det kommer frem i diverse artikler som Faktisk Fakta har faktasjekket, påstander om at president Donald Trump ikke vil respektere ett resultat av valget i USA. Faktisk Fakta har faktasjekket sannhetsgehalten i disse påstandene fremsatt av blant annet  Tore Wiig og Anne Berg, også gjentatt av NRK sin journalist Tove Bjørgaas, samt i flere av de store nyhetsmediene som VG og Dagbladet.
 
Vi har faktasjekket følgende påstander:

1. Et varslet statskupp og angrep på demokratiet.  (Kilde)
2. Tekst av Wiig som skaper en forestilling om at Trump er antidemokratisk og en potensiell diktator.
3. Intervju med Berg ved University of Pennsylvania sammenlignet dagens situasjon i USA med Tyskland på 1930-tallet, før Adolf Hitler grep makten.  Philadelphia Inquirer.


Fornektelse av valget og en "enighet" om at valget er over
forskning.no - Det virker som han går ganske langt i å diskreditere valget, sier Tore Wig, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

NRK journalist Tove Bjørgass skriver i en artikkel at Trumps påstand om valgfusk/stjålet valg, er en konspirasjonsteori. 


"Denne konspirasjonsteorien hadde spredt seg på nettet en stund, og de som trodde på den, ble Trumps tidlige velgerbase. Siden har tilhengerskaren hans vokst kraftig."  (Kilde)


Facebook
Facebook har også en klar oppfatning om valget. Pop-up tekster spretter opp rundt på artikler som omhandler Trump og valget. Facebooks tilstedeværelse er godt synlig på Internet.

Vi vil bare presisere at det ikke er noe som heter  "Foreløpig vinner ". Slik det blir presentert på  facebook. Det er ikke noen mellomting i det Amerikanske valget. 

Temporarily Biden and Harris are scheduled to be inaugurated on January 20, 2021 confirmed by the Electoral College  

 

Er valgresultatet formellt godkjent?
Det enkle svare på dette er nei! Valget er ikke over før alle statene har talt opp stemmer og alle de enkelte staters valgkommisjoner har offisielt godkjent valget i sine valgdistrikter. I skrivende stund telles det fortsatt stemmer, og ikke alle statene har avsluttet prosessen formelt. I tillegg har Republikanerne lagt inn formelle klager på valgprosessen der det hevdes brudd på valgloven. I tillegg har staten Georgia besluttet å telle alle stemmer opp en gang til. (Kilde) Fristen etter loven er satt til den 8.desember 2020, alle tvister og klager på valget må være avsluttet til denne dagen. 
(relative kilde)
 
Formell prosess i utnevnelse av president og visepresident
(Kilde)
 

Faktasjekken 
For at vi skal faktasjekke om Trump nekter å gå av etter valget, må vi først faktasjekke om valget er avgjort eller ikke. Det fremstår som om valget er avgjort i en rekke norske og utenlandske medier, som ukritisk dekker valget som om Joe Biden er påtroppende president.  


 Media avgjør ikke hvem som er presidenten i USAKilder som beviser at formell prosess ikke er ferdig:

 "USAs høyesterett kan ende opp med å avgjøre dette valget. Etter et omstridt valg der millioner av amerikanere stemmer med posten, er risikoen for rettsutfordringer stor - helt avhengig av hva retten bestemmer, kan høyesterett rolle være avgjørende.
Kilde

Donald Trump’s US election lawsuits: Where do things stand.
Kilde  

Time.com skriver " Høyesterett påpekte nettopp absurditeten ved valgmannsordningen. Det er  opp til domstolene å avgjøre valget, ikke Electoral College slik ting står nå.
Kilde

Vi kan derfor med trygg margin si at valget formelt sett ikke er over enda. Valget må etter loven være avsluttet den 8.desember, slik at valgmennene kan stemme den 14.desember. Den 14. desember vil vi vite hvem som er den påtroppende president, og visepresident. Er det udemokratisk å bestride ett valg?
USA er ett av de eldste demokratier i verden med lange tradisjoner med tunge og solide institusjoner som ivaretar demokratiet.

Valgene i USA avholdes i hver stat, som har sine egne valgregler og distrikter. For at en kandidat skal kunne utpekes som vinner av valget må kandidaten oppnå minst 270 valgmenn av totalt 538. 
 
Flere presidentvalg har blitt utfordret gjennom historien som i 1800,1824, og i 1876 men også i senere tid. I nyere historie kan vi trekke frem valget mellom Bush og Gore i 2000, der Demokratenes president nektet å godkjenne valgresultatet der George Bush hadde vunnet. Demokratene mente at Bush hadde stjålet valget (Kilde) Valget ble avgjort i Høyesterett etter en lengre periode med usikkerhet, uten at Gore ble beskyldt for å være antidemokratisk. 
 
Presidentvalget mellom John F. Kennedy og Richard Nixon i 1960 var også full av påstander om valgjuks og uregelmessigheter, og Republikanerne presset på for å telle stemmer på nytt etter å ha gått til domstolene. Nixon aksepterte valgnederlaget motvillig etter en lengre prosess. 
 
Valgresultatet i 2016 ble aldri helt godkjent av Demokratene og Hilary Clinton. Demokratene beskyldte Trump for å stjele valget med hjelp fra Russiske agenter (Russian collusion) og innblanding, en påstand som er tilbakevist flere ganger. Demokratene har aldri akseptert Donald Trump som lovlig valgt president og har gjort alt de kunne for å bli kvitt ham via  obskøne prosesser som riksrettssaker og å motsette seg Trump via noe som de kalte for «The resistance» og slagord som «not my president».
Kilde

Hva har Trump sagt?
Faktisk Fakta mener det er viktig å skille mellom hva enkeltmennesker selv mener eller tolker i ett budskap og hva som faktisk sies. Selv om flere såkalte eksperter, ofte selvutnevnte,  hevder hardnakket at Trump ikke vil gå av og respektere ett resultat gjør ikke påstanden mer sann eller virkelig. 
 

Media 
Dagbladet skrev en artikkel rundt intervjuet av Trump gjort av foxnews. 21.juli. 2020.
Sitering/Påstand "President Donald Trump sår nå åpent tvil om han vil forlate det hvite hus frivillig hvis han taper president valget 3. november." Dagbladet mener også at Trump er "Farlig"  Kilde

Også NRK/Urix legger seg på denne samme konsensusen. Kilde

Oppklaring. Hva Donald Trump faktisk har sagt om saken
"Trump on peaceful transition if he loses suprime court". På Norsk = "Trump på fredelig overgang hvis han taper i  høyesterett".  Kilde 

Også fra Nypost.com:  "McConnell says Trump will leave office peacefully if he loses election".  På Norsk = "McConnell sier Trump vil forlate kontoret fredelig hvis han taper valget". Kilde

 

 

Liker du artikkelen? Støtt Faktiskfakta her
For å lese hele faktasjekken og avsløringer, må du ha en aktiv konto.

Kjøp konto her

Poengsystemet er basert på en algoritme utviklet av faktiskfakta, som sjekker troverdigheten til kilder og andre faktiske variabler for saken.Del denne websiden med alle